ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕಂಬಳ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹದಿಮೂರು ನಿರ್ಣಯ

ಕಾರ್ಕಳ: ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಅನೇಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ವಿವಾದಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಪಾಡು ಕೂಡಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

* ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸಮಯದಿಂದ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವುದು. 

* ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಗಳನ್ನು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ವಿಭಾಗದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕರೆಗೆ ಇಳಿಸುವುದು. 

* ಆಯಾಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಕರೆಗೆ ಇಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಓಡಿಸಲು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದು. 

* ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಗೆ ಇಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆ ಮತ್ತು ಕನೆ ಹಲಗೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಗೆ ಇಳಿಸುವುದು. 

* ಕರೆಗೆ ಇಳಿದ ಕೋಣಗಳಿಗೆ, ಚಾನ್ಸ್ ಓಡಿಸುವ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 16ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

* 16ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿನ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಗಂತಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಓಟಗಾರ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ತಿರುಗಿಸಿ ಬಿಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಇತರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

* ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದು. 

* ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟ ಸಮಯದಿಂದ ನೇಗಿಲು ವಿಭಾಗ 5 ನಿಮಿಷ, ಹಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ 10 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಾಗಿ ಕರೆಗೆ ಬಂದು ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಜತೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೊತೆ ಕೋಣವನ್ನು ವಿಜೇತ ಕೋಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. 

* ಟಿ.ವಿ. ನೋಡಲು ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಿಯೋಜಿತಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವರು. 

* ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯತನ ಹೊಂದಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಿಯೋಜಿತಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವರು. 

* ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 16ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರದ ಗಂತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯ. 

ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ-5 ನಿಮಿಷ, ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ-10 ನಿಮಿಷ, ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ-10 ನಿಮಿಷ, ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ-20 ನಿಮಿಷ, ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆ-10 ನಿಮಿಷ. 

ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ-10 ನಿಮಿಷ, ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ-15 ನಿಮಿಷ, ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ-15 ನಿಮಿಷ, ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ-30 ನಿಮಿಷ, ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆ-10 ನಿಮಿಷ. 

ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ-15 ನಿಮಿಷ, ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ-20 ನಿಮಿಷ, ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ-20 ನಿಮಿಷ, ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ-30 ನಿಮಿಷ, ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆ-15 ನಿಮಿಷ. 

ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ-15 ನಿಮಿಷ, ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ-15 ನಿಮಿಷ, ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ-15 ನಿಮಿಷ, ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ-30 ನಿಮಿಷ, ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆ-15 ನಿಮಿಷ. 

* ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯದ ಹೊರತಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ (ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗಂತಿನಲ್ಲಿ) ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

* ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇತರೆ ಸುದ್ದಿಗಳು:


ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು Share ಮಾಡಿ :

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright 2013-14 Kundapura News - ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ ಸುದ್ದಿ All Rights Reserved.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Sunil Byndoor * Powered by Kundapra Dot Com